Дефектнотокова защита Schneider Electric iID / 40A, 300mA, клас AC, 10kA, 4P

Дефектнотокова защита Schneider Electric iID / 40A, 300mA, клас AC, 10kA, 4P

Марка: Schneider Electric
Код на продукта: A9R44440
Наличност:
В наличност
Цена с ДДС: 117,00 лв.
Описание

Дефектнотоковата защита работи без да е необходимо подаване на допълнително напрежение към изпълнителния механизъм. Принципът на действие се състои в сравняване на големините на токовете протичащи през нулевия и фазовия/те проводници. Проводниците са навити върху тороид, като заедно с вторичната намотка образуват сумиращ измервателен трансформатор. Силовите проводници са така навити, че магнитните потоци генерирани при протичането на електрически ток взаимно се унищожават. При проява на неизправност в изолацията на някой от проводниците след прекъсвача или попадане на човек под напрежение системата се разбалансира и магнитните потоци не могат да се унищожат. Така резултантният магнитен поток, генерира във вторичната намотка напрежение, което прокарва през намотката на електромагнита ток пропорционален на тока на утечка. Когато стойността на този ток надвиши граничната стойност на дефектнотоковия прекъсвач защитата се задейства и дефектнотоковия прекъсвач изключва от захранващата мрежа.

Технически характеристики:

  • Брой полюси: 4 P
  • Ток на утечка: 300 mA
  • Ток номинален: 40 A
  • Номинална изключвателна способност: 10 kA
  • Брой модули: 4
  • Напрежение захранващо: 400 V