Безжичен трансфер

 

Повече информация на http://iconic-space.com/index_en.html

Представител за България:

Фирма: Ес Джи Ес България ЕООД

Телефон: 0885248405

E-mail: sgs_bulgaria@abv.bg

Основни характеристики на системата на Iconic Space (иконичното пространство)

1 . Измерване в реално време

 • Измерване в реално време. Онлайн управление и събиране на данни.
 • Измерване на проследяването на данните до точката на измерване.

2. Качество

 • Качество и стабилност на измервателните процеси, управление на работните места, операторите, продуктите или измервателните точки.

3. Безжично

 • Безжичен, напълно автоматичен, едновременно независимо от броя на устроиствата, операциите и производствените линии.
 • Както на местно, така и на отдалечено място.

4. Създаване на автоматичен протокол

 • Автоматично генериране на протоколи, одобрено проследяване на отклоненията.
 • Графики, анализ на данни и отчитане.

5. Управление на процеса по качеството и стабилността

 • Управление на процеса по качеството и стабилността въз основа на предварително определени стойности

6. Поддържат измервателни уреди от трети страни

 •     Поддържат измервателни уреди от трети страни. Cloud решение на разположение навсякъде.

7. Интегриране към вашата ERP

 •    Интегриране към вашата ERP система чрез мигриране на данни.

8. Поддръжка на клиенти 24/7

 • Поддръжка на клиенти 24/7.
 • Онлайн помощ, телефон, имейл или чат.

Приложение:

 • Индустрия 4.0 представлява днешната тенденденция в развитието на автоматизацията и обмена на данни при технологиите на производство. Това включва кибер-физични системи, интернет на нещата и изчисления в облак
 • Индустрия 4.0 създава така наречения умен завод. В рамките на този завод киберфизичните системи контролират физичните процеси, създавайки виртуално копие на физическия свят и вземат независимо, децентрализирано решение. Чрез интернета на нещата киберфизичните системи комуникират и се съгласуват помежду си и с хората в реално време.
 • Индустрия 4.0 е програма създадена по инициатива на немското федерално правителство като базова платформа за изследване. Основната цел е да се обединят промишленото производство с модерната информационна и комуникационна техника.
 • Индустрия 4.0 предполага такова развитие на промишлеността, което ще промени основно различни аспекти на живота на хората, като бит, труд и почивка. Измененията могат да променят пазара на труд, жизнената среда, политическата система, технологиите и идентичността на човека.

 

Няма добавени продукти в тази категория.