Железопътна индустрия

KINEX BEARINGS предлага комплексни услуги в областта на научните изследвания, разработката и производството на ролкови лагери. От гледна точка на продажбите железопътната индустрия е един от най-важните сегменти.

Началото на производството на едноредови сачмени лагери за железопътни превозни средства е датирано от 1959 г.

Понастоящем KINEX BEARINGS принадлежи към лидерите в снабдяването с лагери за железопътни превозни средства на европейския пазар и притежава необходимите сертификати за доставка на различни продукти, използвани в железопътната индустрия на международния пазар. Производството на едноредови лагери, използвани в железопътната индустрия, е обезпечено съгласно европейските стандарти EN 12080.

KINEX BEARINGS, a.s. също така предлага доставки на товарни единици за товарни вагони с товар от 22,5 тона и 25 тона на един мост.

Няма добавени продукти в тази категория.